Vaakgestelde vragen:


Service

Hoe vaak moet ik mijn tillift/accu’s opladen?

De mate van gebruik bepaalt de intensiteit van het opladen. Accu’s kunnen lui worden wanneer ze te snel weer opgeladen worden, maar ze kunnen ook te ver leeg raken. De oplader laadt de accu’s alleen op wanneer er nog voldoende ‘grond’spanning inzit. Aangezien een tillift een vervoermiddel is en altijd operationeel moet zijn, raden we aan de tillift altijd op de oplader terug te plaatsen. Natuurlijk kan dit in een strikt schema, bijvoorbeeld ’s nachts laden en overdag in gebruik. De kans op luiheid in de accu’s weegt niet op t.o.v. een tillift die dienst weigert omdat de accu’s net leeg zijn. Onze tilliften geven overigens bij het tillen een geluidsignaal om aan te kondigen wanneer de accu’s bijna leeg zijn.

Kan ik Tiltechniek ook in het weekend bereiken?
Natuurlijk. Wij weten hoezeer u rekent op uw tillift en uw mobiliteit staat dan ook hoog in het vaandel bij ons. Via het antwoordapparaat kunt u altijd een bericht achterlaten. In weekenden en feestdagen zijn we overdag in geval van nood van 10 tot 15 uur bereikbaar op de storingstelefoon. Dit speciale nummer wordt vermeld in de tekst van het antwoordapparaat.
Kan ik voor een korte tijd een tillift huren?
Jazeker. Tiltechniek heeft meerdere verrijdbare tilliften die u voor een periode kunt huren. Wij verzorgen het brengen en ophalen. Het is zelfs mogelijk een vrijstaande opstelling, ook wel plafondlift op poten, te huren. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld uw transfer in en uit bed geheel zelfstandig blijven doen. Vraag naar de voorwaarden.
Kan ik de tilbeugel een tijdje gebruiken om uit te testen?
We beseffen heel goed dat u graag de juiste keuze wilt maken voor jaren. En natuurlijk begrijpen we dat u niet uit de folder kunt beslissen of de tilbeugel voor u praktisch is. We hebben meerdere demonstratie-tilliften, verrijdbaar en vrijstaande opstelling, waarmee u de tilbeugel een tijdje kunt uitproberen. Onze adviseurs helpen graag met het uitdokteren van de juiste samenstelling van lift en tilmiddel.

Subsidiëring

Wat zijn de subsidie mogelijkheden voor deze hulpmiddelen?
Er is een trend om langer thuis te blijven wonen. De behoefte aan hulpmiddelen stijgt. De overheid stuurt steeds meer aan op ‘zelf de broek ophouden’, dus ook financieel. Sinds 1 januari 2007 is er de WMO, de opvolger van de WVG. Woonvoorzieningen met o.a. hulpmiddelen voor het tillen en verplaatsen worden hieruit vergoed.
Wat houdt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in?
De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De WMO zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Gemeenten voeren de WMO uit en iedere gemeente legt andere accenten. De gemeente heeft in het kader van de WMO een compensatieplicht voor het treffen van (individuele) voorzieningen. De compensatieplicht is een algemene verplichting aan het college van B&W om personen met een aantoonbare beperking op grond van ziekte of gebrek, door het treffen van voorzieningen, een zodanige uitgangspositie te verschaffen dat zij in aanvaardbare mate in staat zijn tot maatschappelijke participatie. Beperkingen zijn moeilijkheden die een persoon heeft in het uitvoeren van activiteiten bij deelname aan het normale maatschappelijke verkeer.
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is een raamwet. Dat betekent dat de gemeente binnen deze wettelijke grenzen een eigen zelfstandige beleidsvrijheid heeft en zelf bepaalt hoe zij de voorzieningen organiseert. Daarbij moet de gemeente rekening houden met de wettelijke bepalingen vanuit aanpalende wetten, zoals de AWBZ, de Zorgverzekeringswet, de WIA (ex-REA), etc. De gemeente mag verder gaan dan de wet, maar de WMO is als minimum vereist. De wet WMO verplicht tot het verstrekken van o.a. de woonvoorzieningen, zoals een verrijdbare tillift of plafondtillift.
Welke mogelijkheden biedt PersoonsGebondenBudget (PGB) mij?
Naast de mogelijkheid van een voorziening "in natura", zoals onder de WVG gebruikelijk was, is een gemeente onder de WMO verplicht u de mogelijkheid van een persoonsgebonden budget (PGB) aan te bieden. Dat is een geldbedrag, te besteden aan een voorziening naar eigen keus (mits voldoend aan de gestelde indicatie-eisen). De waarde van dit bedrag wordt verminderd met eventuele eigen bijdragen of kostenaandelen, die zijn gemoeid met het realiseren van de door de gemeente vastgestelde, goedkoopst adequate voorziening. U kunt in beroep gaan wanneer het toegekende bedrag hiervoor ontoereikend is. 
Onder de mogelijkheid van een PGB vallen ook de grote woningaanpassingen, behalve wanneer het een huurwoning betreft. Dan ligt de zeggenschap over de woning immers bij de eigenaar en niet bij de aanvrager. U heeft met dit PGB de wettelijke mogelijkheid gekregen om, door middel van een aanvullende financiering, uw eigen woonwensen te realiseren.

Gebruik

Is de tilbeugel in verschillende maten leverbaar?
  • De tilbeugel is er in 3 maatvoeringen, XS, S en N(ormaal).
  • De cups (handjes) hebben altijd dezelfde maat.
  • De hoogte van de tilbeugel vermindert telkens in lengte met 7,5cm. Dus XS is 15cm korter dan maat N.
  • Van maat XS is naast de hoogte ook de totale diepte met 5cm verminderd.
Ik gebruik de tilbeugel, kan ik ook nog tillen met een tildoek?
Ja dat kan, u maakt nooit de verkeerde keuze. De tilbeugel hangt aan een Handi-Move draaioog, aan dit zelfde draaioog kunnen we ook een draagjuk hangen. (2-punts of 4-punts) . Zodoende kunt u altijd ‘terugvallen’ op het gebruik van een draagjuk en tildoek. Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of na verslechtering van de constitutie kan dit (tijdelijk) noodzakelijk zijn. U neemt de tilbeugel eraf en hangt een draagjuk eraan.
Welke soorten tilliften zijn er?

Actief – Passief, Verrijdbaar – Plafondlift

Actieve tillift

Deze tillift helpt de cliënt tot stand of tot een halfstaande houding. Actieve tilliften zijn zeker niet voor iedereen geschikt. De cliënt moet een enigszins stabiele romp hebben (een beetje kunnen zitten), kunnen steunen op minimaal een been, begrijpen wat er gevraagd wordt en vervolgens meewerken. Ook mogen er geen grote problemen met het schoudergewricht zijn (zoals ontwrichtingsgevaar). Een belangrijk voordeel van actieve liften is dat iemand steunt op zijn voeten. De cliënt gebruikt daarbij zijn spieren en gewrichten een beetje; vandaar ook de benaming actieve lift.

Zelfs dit kleine beetje zelfredzaamheid kan herstel bespoedigen of achteruitgang vertragen. Actieve liften hebben verder als voordeel dat de onderrug en de benen van de cliënt vrij zijn. Ze zijn dus geschikt om iemand naar het toilet of de po-stoel te begeleiden. Het aan- en uitkleden, het wassen en het wisselen van incontinentiemateriaal gaat makkelijker. Een nadeel is dat de cliënt op de rand van het bed moet kunnen zitten. Want deze lift tilt namelijk niet, zoals een passieve lift, van lig naar zit. Als deze handeling zwaar is, kun dit soms opgelost worden met de elektrische hoofdverstelling en/of een (draaibare) papegaai. Het bed helpt iemand dan naar zit, waarna de benen uit bed geschoven kunnen worden.

Passieve tillift

Passieve tilliften worden gebruikt door cliënten die zichzelf nauwelijks of niet meer kunnen verplaatsen. De lift doet al het tilwerk. De cliënt zit of ligt dan in een band die het lichaam helemaal ondersteunt. De meeste passieve tilliften kunnen iemand van lig naar zit of omgekeerd bewegen tijdens het tillen. Dat is heel handig, want je hoeft iemand dan niet eerst naar zit te tillen. Je kunt direct van ‘lig in bed’ naar ‘zit op de stoel’ gaan. Dit gebeurt soms vanzelf en soms met een ‘kanteljuk’, dat ook elektrisch uitgevoerd kan zijn. Zeker bij zware cliënten is dit laatste prettig. Het is anders erg belastend voor de polsen van de verzorgende.

Plafondtilsysteem

Vooral bij ruimtelijke problemen is een plafondsysteem zeer geschikt. Niet alle plafondsystemen kunnen echter goed actief tillen. Veel instellingen combineren daarom een gewone verrijdbare actieve tillift met een plafondsysteem voor passief tillen. Plafondsystemen kunnen tijdelijk (met een losstaande opstelling) of vast zijn (aan muur of plafond bevestigd).

Kies je voor een verrijdbare tillift of voor een plafondtillift?

Een verrijdbare lift is altijd met verzorging, een plafondlift biedt mogelijkheid tot zelfstandigheid. Een verrijdbare lift is in principe overal inzetbaar en naartoe te verrijden en zelfs op vakantie mee te nemen. Maar hoe vaak verplaats je je bed of toilet? Oftewel wanneer wil je nou echt ‘overal’ kunnen tillen? Een plafondlift is dan veel praktischer; geen obstakel, sneller, effectiever en humaner door beter contact met belanghebbende. Eenmaal goed gepositioneerd en geplaatst verloopt de transfer veel soepeler met minder strubbelingen. Sommige gewenste plaatsen zijn met een verrijdbare tillift niet goed bereikbaar, bijvoorbeeld omdat het bad niet onderrijdbaar is.

Moet mijn tillift periodiek onderhouden worden?

Wettelijk niet, zeer gewenst is het wel. De eigenaar (bijvoorbeeld de gemeente, maar dit kan ook de gebruiker zelf zijn) heeft wel een zorgplicht, dus behoort de tillift wel werkende gehouden te worden. Storingen zijn ongewenst en altijd ongelegen. Jaarlijks onderhoud voorkomt storingen. De monteur kijkt de tillift preventief na en vervangt defecte onderdelen. Daarnaast kijkt hij ook naar de te verwachten slijtage. Hierdoor kan preventief worden ingegrepen en kunnen storingen voorkomen worden. Veiligheid staat voorop en voor een goede werking dient elk apparaat goed onderhouden te worden. Tiltechniek biedt een jaarlijks inspectie- en onderhoudscontract aan waarbij alle elementen van de tillift worden nagekeken. Daarnaast bent u dan verzekerd van snelle service en korting op de te vervangen onderdelen. Inclusief gratis instructie, éénmaal per jaar.

Hoe kan ik uit mijn tillift komen bij een technische storing?
Al onze tilliften hebben een tweede bediening. Dus wanneer de handbediening defect is, kan op de tillift zelf een tweede bediening gevonden worden. Daarnaast hebben alle tilliften een mechanische nooddaling. Mechanisch betekent dat de noodvoorziening niet op stroom werkt. Dus ook als er een elektrische storing is, bijvoorbeeld bij lege accu’s. Met deze nooddaling kunt u dus altijd in een noodsituatie naar beneden zakken. Bijvoorbeeld terug in bed of stoel of zelfs naar de grond.
Lees de gebruiksaanwijzing om de juiste werking van uw mechanische nooddaling te vinden.

Contact

Wij helpen u graag met de juiste oplossing. Neem vrijblijvend contact op of bel 0416-650867.

Vakantie

Gaat u binnenkort op vakantie? Vraag naar onze verhuurmogelijkheden voor een verrijdbare tillift. Of bekijk onze handige en compacte verrijdbare reislift.

Paardrijden

Hoe kan ik weer paardrijden? Tiltechniek heeft er meerdere oplossingen voor en onze klanten delen ze graag.

Zwemmen

Wilt u werken aan uw conditie in het zwembad? Tiltechniek helpt u veilig in en weer uit het zwembad te komen.

Proberen?

Bel 0416-6508670416-650867 of ga naar ons contactformulier en vraag om een vrijblijvende proefplaatsing.

Video's

Bekijk onze producten in detail en overtuig uzelf van de mogelijkheden die onze producten u bieden.

Klanten

Lees hier de ervaringen van onze klanten en ontdek de meerwaarde van onze oplossingen.